Umizgiby? ich przedmiotem ze strony pi?knej kobiety - niepowodzenie w mi?o?ci

samemu si? umizga? - zdrowie i szcz??cie

gdy umizga si? stara kobieta - b?dziesz nieszcz??liwy


Powrót Strona główna