Umar?ychwidzie? w trumnie - czeka ci? rado??

ca?owa? ich - d?ugie ?ycie

je?? z nimi - dojdziesz do wysokiej godno?ci

zmartwychwstaj?cych widzie? - k?ótnie o spadek

powtórnie umieraj?cy - ?mier? ukochanej osoby

podarunek od nich dostawa? - szkoda
Powrót Strona główna