Ukłonyskładać - spodlić się

widzieć - znaczenie


Powrót Strona główna