Ja?mu?nadawa? lub otrzymywa? pieni?dze we ?nie to zwiastun powodzenia w interesach i bogactwa, ?wiadczy o otwarciu si? na przep?yw pieni?dzy
Powrót Strona główna