Tort

rado?? w rodzinie



otrzyma? - zysk

je?? - przyj?cie

piec - go?cie




Powrót Strona główna