T?uszcz

ukazuje pewien przesyt, nadmiar, który z jednej strony mo?e wyzwoli? od trosk, z drugiej powoduje choroby - a wi?c uwaga!je?? - zapowied? choroby;

przygotowywa?, przyrz?dza? - straty;

mie? na ubraniu plamy z t?uszczu - bogaty o?enek albo zam??pój?cie;

by? t?ustym - wró?y ?agodn?, naturaln? ?mier?.Zobacz tak?e:T?ustym, Smalec
Powrót Strona główna