Grotazobaczyć grote to otrzymać sznase naprawienia błedu,

byc w grocie oznacza bezpieczeĂąstwo ale na krótko
Powrót Strona główna