Goli? si?sk?onno?? do sk?pstwa,

zaci?? si? - utrata pieni?dzy w wyniku b??dnej kalkulacji
Powrót Strona główna