Panna

rado??, uciechaca?owa? j? - o?wiadczyny

stara panna - wierny przyjaciel

modl?ca si? - kl?ska

rozmawia? z ni? - dobre nowiny


Powrót Strona główna