Akordeongra? - oznacza, ?e osi?gniecie obranych przez nas ce?ów wymaga? b?dzie zdwojónego wysi?ku,

je?li ludzie ta??cz? w trakcie naszej gry - wskazuje na zadowolenie z naszej pracy
Powrót Strona główna