Baba?ni? o niej - ?lub w?ród przyjació?

by? ni? - rozwi?zanie wielu problemów

rozmawia? z ni? - czeka ci? ciekawa

propozycja pracy

k?óci? si? z ni? - czeka ci? mi?o?? i wierno??
Powrót Strona główna