Nagim??czyzna - strach i przera?enie

m??czyzna ?adny - dobre interesy

pi?kna kobieta - cze??, szcz??cie, t?sknota mi?osna

brzydka kobieta - wstyd i szyderstwo

przyjaciela widzie? - przeciwno?ci, k?ótnie

by? w k?pieli - zdrowie i powodzenie
Powrót Strona główna