Mg?awznosz?ca si? w gór? - niepomy?lne prognostyki

opadaj?ca - dobre widoki i nadzieje

bardzo g?sta - b?dziesz mia? spraw? bardzo zawik?an?

rozpraszaj?ca - oczy?cisz si? z fa?szywych podejrze?


Powrót Strona główna