Matk?widzie? lub rozmawia? z ni? - zamiary si? udadz?

widzie? zmar?? - d?ugie, b?ogos?awione ?ycie
Powrót Strona główna