Naga

m??czyzna - strach i przera?enie
m??czyzna ?adny - dobre interesy
pi?kna kobieta - cze??, szcz??cie, t?sknota mi?osna
brzydka kobieta - wstyd i szyderstwo
przyjaciela widzie? - przeciwno?ci, k?ótnie
by? w k?pieli - zdrowie i powodzenie


Powrót Strona główna