Naczynia

Otrzyma? - k?opot domowy
St?uc - utrata kochanka albo przyjaciela
Pe?ne - wejdziesz w grono z?ych ludzi, którzy wyprowadz? ci? na manowce ?ycia
Puste - za?o?ysz szcz??liwe ognisko rodzinne
Brudne - k?opotyPowrót Strona główna