Magazyn

Sen oznacza dla ciebie udane przedsi?wzi?cie

Widzie? pusty - znak, ?e b?dziesz oszukany; fiasko poniesie te? jaki? plan, któremu po?wi?ci?e? du?o uwagi i stara?Powrót Strona główna