Jab?ecznik

Pi? - K?ótnie
Ty pij?cy - znak mi?o?ci, wygody i dostatniego ?ycia oraz zapowied? bogactwa, je?li nie b?dziesz traci? czasu na materialne przyjemno?ciPowrót Strona główna