Depozyt

?ni? o deponowaniu pieni?dzy w banku - zwrot udzielonej komu? po?yczki, jak równie? zyski w sprzeda?y
Powrót Strona główna