D?b

Sen o wielkim roz?o?ystym d?bie z pi?knym zielonym li?ciem - szcz??cie
W rodzinie - harmoni? i szcz??cie
w handlu - powodzenie
Dla m?odego m??czyzny - powodzenie w obranym zawodzie i dobry o?enek
Dla m?odej kobiety - przystojnego, zdolnego i wyrozumia?ego m??a
Widzie? we ?nie d?b i du?o na nim ?o??dzi - niezwyk?e powodzenie i bogactwa
Widzie? d?b zwi?d?y lub spróchnia?y - niepowodzenie i ubóstwo
d?b ra?ony od pioruna - nag?a chorobaPowrót Strona główna