Ma??e?stwozawiera? - zysk, szcz??cie

?ama? - niebezpiecze?stwo ognia

rozwodzi? si? - b?dziesz ukarany za przest?pstwo

ma??onka widzie? - z?udne nadzieje

ma??onk? widzie? - dobre dochody i szcz??liwe wyj?cie z przykrego po?o?enia


Powrót Strona główna