Ma?pawspinaj?ca si? - nieprzyjaciele wysilaj? si?, by ci przeszkodzi?

wydaj?ca g?osy - pochlebstwa g?upców

dra?ni? j? - sprawi? przykro?? przyjacielowi

widzie? ta?cz?c? - wiele rado?ci

zabi? j? - mie? upartego przeciwnika
Powrót Strona główna