Agresja - gniew lub z?o?? kogo? na kim ci zale?y

mi?o?? lub szcz??liwe wi?zi uczuciowe


Powrót Strona główna