Podró? - odbywa? podró? w towarzystwie

kto? plotkuje na Twój temat (by? mo?e s? to Twoi bliscy znajomi), jednak te plotki nie zaszkodz? Ci, poniewa? otoczenie nie traktuje ich powa?nie.


Powrót Strona główna