P?aszcz

uwolnienie t?umionych emocji, pogodzenie si? z czym? trudnym i bolesnym, co prowadzi do z?agodzenia cierpienia.


Powrót Strona główna