O?wiadczyny

przed Tob? przej?ciowe k?opoty natury sercowej (chwilowy kryzys zwi?zku), pokonasz je wkrótce, musisz tylko uzbroi? si? w odrobin? cierpliwo?ci. Unikaj tak?e w najbli?szym czasie konfliktów rodzinnych.


Powrót Strona główna