Ojciec

mo?e symbolizowa? tradycj? rodzinn?, normy spo?eczne, by? mo?e chcesz z nimi zerwa? lub planujesz jaki? czyn, niezgodny z ogólnie przyj?tymi zasadami.


Powrót Strona główna