Nos

jeste? rozdra?niony, potrzebujesz spokoju i stabilizacji, ostatnio bra?e? na swe barki zbyt wiele obowi?zków, a wszystko odbija si? na Twoich bliskich, w stosunku do których jeste? z?o?liwy i niech?tny do nawi?zania kontaktu.


Powrót Strona główna