Noc

ostrzega przed niebezpiecze?stwem, zapowiada l?k o przysz?o?? zwi?zku uczuciowego i utraty p?ynno?ci finansowej.


Powrót Strona główna