Mur

Oznacza powa?ne przeszkody, trudne do pokonania, je?li uda si? go przeskoczy? - osi?gniesz sukces.


Powrót Strona główna