Mg?a

?ycie marzeniami, brak kontaktu z realn? stron? egzystencji, co uniemo?liwia w?a?ciw? ocen? zjawisk i sytuacji.


Powrót Strona główna