Trup

To dobry znak, rozpoczniesz nowy etap w ?yciu, by? mo?e zako?czysz jak?? znajomo??, która nie by?a dla Ciebie dobra, zmiana postawy ?yciowej, rozwi?zanie problemu.


Powrót Strona główna