Ucieka?

Symbolizuje s?abo?? charakteru, l?k przed odrzuceniem przez otoczenie, nieumiej?tno?? i strach przed rozwi?zywaniem problemów ?yciowych.


Powrót Strona główna