Wi?zienie

Utrzymujesz co? w tajemnicy przed rodzin? i otoczeniem. Mo?e tez oznacza? poczucie ograniczenia prze czynniki zewn?trzne i niemo?no?? dzia?ania.


Powrót Strona główna