Krzy?

Porzucenie przesz?o?ci i zwrócenie si? ku nowym celom. Zmiana wymaga wyrzecze?, które czasami wywo?uj? lek, ale s? nieuniknione.


Powrót Strona główna