Ko?ció?

Po?wi?cenie si? dla celów nadrz?dnych, wybór warto?ci ?yciowych; dzia?alno?? charytatywna lub spo?eczna.


Powrót Strona główna