Klatka

Czujesz si? osaczony przez otoczenie i nadmiar obowi?zków, by? mo?e ogranicza Ci? Twoja praca lub obecny zwi?zek uczuciowy.


Powrót Strona główna