Kazanie

Znajdziesz si? w stresuj?cej sytuacji, mo?esz zdawa? egzamin lub wyg?osi? publicznie przemow?. Sprzyjaj?ce okoliczno?ci pozwol? jednak roz?adowa? twoje zdenerwowanie, wszystko zako?czy si? pomy?lnie.


Powrót Strona główna