Karabin

Wró?y trwa?e, szczere i pi?kne uczucie mi?osne. Je?li jeste? osoba samotna mo?esz spotka? swego ?yciowego partnera. Je?li za? pozostajesz w zwi?zku pomy?lisz o jego prawnym usankcjonowaniu.


Powrót Strona główna