Jezioro

Stabilizacja sytuacji ?yciowej, w sferze uczuciowej dojrza?y zwi?zek oparty na wierno?ci partnerów, ukszta?towany na zasadach zarówno uczuciowych jak i rozumowych; mi?o?? i partnerstwo.


Powrót Strona główna