Inwalida, by? inwalid?

Czujesz si? niepewnie, nie potrafisz zrealizowa? swoich planów, oczekujesz pomocy.


Powrót Strona główna