Hu?tawka

Nieumiej?tno?? podj?cia decyzji dotycz?cych wa?nych spraw ?yciowych, okres waha? i w?tpliwo?ci, który wkrótce przeminie.


Powrót Strona główna