Anio?

ogólnie szcz??liwa nowina

ulatuj?cy anio? - napomnienie

?piewaj?cy anio? - ozdrowienie z choroby

wiele anio?ów - spe?nienie ?ycze??

by? anio?em - dost?pisz wielkich zaszczytów

widzie? anio?a - dla m??atki - liczna rodzina

przebywa? w towarzystwie anio?ów - powodzenie ?yciowe, pomy?lno?? w interesach i szcz??cie osobiste
Powrót Strona główna