Gwó?d?

Otoczenie postrzega Ci? jako osob? wywy?szaj?c? si?, zmie? nieco podej?cie do przyjació?, b?d? bardziej otwarty na ich problemy.


Powrót Strona główna