Góra

D??enie do osi?gni?cia wysokiej pozycji spo?ecznej drog? awansu.


Powrót Strona główna