Fontanna

Zachwyt, entuzjazm dla szczytnych idei, stan emocjonalnego zachwytu, harmonii wewn?trznej, optymistyczne patrzenie w przysz?o??.


Powrót Strona główna