Film

Nieszczero?? wobec innych, marzycielstwo, upi?kszanie rzeczywisto?ci, symbol iluzji i nierealnych marze?, kierowanie si? pozorami i fa?szem.


Powrót Strona główna