Fili?anka

Symbolizuje cechy kobiece lub osob? p?ci ?e?skiej. Dobrze, je?eli jest pe?na: mo?e oznacza? satysfakcje z ?ycia intymnego lub zapowiada mi?e prze?ycia erotyczne.


Powrót Strona główna