Elektryczność

Poddanie się oddziaływaniu silnych napięć, odblokowanie tkwiących w psychice urazów, zapowiedź wydarzeń doprowadzających do zmiany kryteriów oceniania ludzi, samego siebie i świata.


Powrót Strona główna