Drzwi - zamkni?te, nie móc otworzy?

Problemy z p?ci? przeciwn?, nie potrafisz zbudowa? trwa?ego zwi?zku.


Powrót Strona główna